Κυριακή, 30 Μαρτίου 2008

Professor Stephen Hawking to present NASA Lecture SeriesWhen you think of Black Holes and Baby Universes, that is Hawking. An opportunity of a lifetime to be able to watch this lecture on NASA TV - Free!

read more | digg story

Δεν υπάρχουν σχόλια: