Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2008

ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ ΜΑΤΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ


2 O, deşertăciune a deşertăciunilor, zice Eclesiastul, o deşertăciune a deşertăciunilor! Totul este deşertăciune.

2 Es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger, es ist alles ganz eitel.

2 “Vanity of vanities,” says the Preacher,“Vanity of vanities! All is vanity.”

הֲבֵל הֲבָלִים אָמַר קֹהֶלֶת הֲבֵלהֲבָלִים הַכֹּל הָבֶל׃ 2

2 vanitas vanitatum dixit Ecclesiastes vanitas vanitatum omnia vanitas

2 Vanidad de vanidades, dice el Predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad.

2 萬事令人厭倦都是虛空傳道者說:虛空的虛空。虛空的虛空,一切都是虛空。

2 Kotësi e kotësive, thotë Predikuesi;

باطل الاباطيل قال الجامعة. باطل الاباطيل الكل باطل.2

2‹‹Her şey boş, bomboş, bomboş!›› diyor Vaiz..

2 Vanità delle vanità, dice l’Ecclesiaste;

2 Felette nagy hiábavalóság, azt mondja a prédikátor; felette nagy hiábavalóság! Minden hiábavalóság!

2 Vaidade de vaidades, diz o pregador; vaidade de vaidades, tudo é vaidade.

read more digg story

Δεν υπάρχουν σχόλια: