Κυριακή, 30 Μαρτίου 2008

NΑΤΟικές χάρες....


may the force be with you
& remember "A verbis ad verbera"

Copyright © Demetrios the Traveler

Δεν υπάρχουν σχόλια: