Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2008

BATTLESTAR GALACTICA: HOT AND SEXY CYLONS
may the force be with you
& remember "A verbis ad verbera"

Copyright © Demetrios the Traveler

Δεν υπάρχουν σχόλια: