Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2008
may the force be with you
& remember "A verbis ad verbera"

Copyright © Demetrios the Traveler

Δεν υπάρχουν σχόλια: