Κυριακή, 2 Μαρτίου 2008

ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ...
may the force be with you
& remember "A verbis ad verbera"

Copyright © Demetrios the Traveler


Δεν υπάρχουν σχόλια: