Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2008

pale blue dot by DEMETRIOS the Traveller
may the force be with you
& remember "A verbis ad verbera"

Copyright © Demetrios the Traveler


Δεν υπάρχουν σχόλια: