Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2008

LEONARDO DA VINCI σπουδες στην ασχημια!!may the force be with you
& remember "A verbis ad verbera"

Copyright © Demetrios the TravelerPosted by Picasa

Δεν υπάρχουν σχόλια: