Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2008

BSG promo video from SCI-FI channeland look on TMT for more....

may the force be with you
& remember "A verbis ad verbera"

Copyright © Demetrios the Traveler

Δεν υπάρχουν σχόλια: