Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2008

JUMPER ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

may the force be with you
& remember "A verbis ad verbera"

Copyright © Demetrios the Traveler