Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2008

the Hellenic DNA
may the force be with you
& remember "A verbis ad verbera"

Copyright © Demetrios the Traveler


Digg!

Δεν υπάρχουν σχόλια: