Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2008

aftermath of the US 2008 elections

check the link below

http://www.humour.com/videos.asp?num=11008
may the force be with you
& remember "A verbis ad verbera"

Copyright © Demetrios the Traveler


Digg!

Δεν υπάρχουν σχόλια: