Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2008

22 miles skydiving ....ο νεος Ικαρος

may the force be with you
& remember "A verbis ad verbera"

Copyright © Demetrios the Traveler


Digg!


Δεν υπάρχουν σχόλια: