Πέμπτη, 17 Απριλίου 2008

Chinese Geopolitics and the Significance of Tibet Η ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΙΒΕΤ

The Chinese have a fundamental national interest in retaining Tibet, because Tibet is the Chinese anchor in the Himalayas. If that were open, or if Xinjiang became independent, the vast buffers between China and the rest of Eurasia would break down.

read more digg story

Δεν υπάρχουν σχόλια: