Σάββατο, 5 Απριλίου 2008

Αμερικανος μεσολαβητης στα Βαλκανιαmay the force be with you
& remember "A verbis ad verbera"

Copyright © Demetrios the Traveler

Δεν υπάρχουν σχόλια: