Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2008

bohemian atheistsΚΑΙ ΣΤΟ BLOG ΤΗΣ ΤΜΤ

may the force be with you
& remember "A verbis ad verbera"

Copyright © Demetrios the Traveler

Δεν υπάρχουν σχόλια: