Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2008

ποιός παλιο-χαρακτήρας θα ήσουν στο BATTLESTAR GALACTICA!

What Battlestar Gallactica Character Are You?
Admiral Adama
Admiral Adama
You are a natural-born leader. It's just the right mixture of insight, intelligence, ambition and prudence that allows you to make critical and successful decisions. When others panic, waver, cower or fling themselves unto blissfull oblivion, you are there to pull them together and make them fight, goddamnit. You are a rare and valuable breed of person, and should put your skills to good use.

Take the quiz!
myYearbook.commay the force be with you
& remember "A verbis ad verbera"

Copyright © Demetrios the Traveler

Δεν υπάρχουν σχόλια: