Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2008

ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

απο το:
και το :

may the force be with you
& remember "A verbis ad verbera"

Copyright © Demetrios the Traveler


Δεν υπάρχουν σχόλια: