Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2008

James Bond 007: Quantum of Solace "the best scene"

is the best scene of the film and among the best movie scenes for 2008 ...

may the force be with you
& remember "A verbis ad verbera"

Copyright © Demetrios the Traveler


Digg!


Δεν υπάρχουν σχόλια: