Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2008

Nasa delays its next Mars mission

Again!!!
read the full article in the link below

BBC NEWS Science & Environment Nasa delays its next Mars mission
may the force be with you
& remember "A verbis ad verbera"

Copyright © Demetrios the Traveler


Digg!

Δεν υπάρχουν σχόλια: